Polityka Prywatności

Użytkownik: Osoba korzystająca z serwisu

Serwis: Strona internetowa lub system internetowy, z którego korzysta użytkownik

Administratorem danych osobowych i operatorem serwisu jest firma Siedem Smaków – Aneta Bargiel, 32-400 Myślenice, ul. Zdrojowa 1A.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis w postaci strony internetowej posiada funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich niektórych zachowaniach poprzez gromadzenie plików “cookies”.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości lub pytań wynikających z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce kontakt.

PLIKI COOKIES. Serwis wykorzystuje tzw. cookies – dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, które mogą być odczytywane przez serwery internetowej przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem końcowym użytkownika.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Siedem Smaków – Aneta Bargiel i wykorzystywane przez naszą firmę, jak również przez podmioty współpracujące z nami, w tym w szczególności dostawcę usług internetowej oraz administrowania stronami internetowymi. Pliki cookies w ramach Serwisu używane są do:

1. przechowywania klucza sesji niezbędnego do prawidłowego działania aplikacji, jaką jest strona internetowa www.siedemsmakow.pl
2. przechowywanie danych anonimowych przeglądarki internetowej używanych do tworzenia raportów i statystyk ruchu w obrębie serwisu www.takethedeal. pl. Informacje te mogą być później wykorzystywane do celów marketingowych Siedem Smaków – Aneta Bargiel tj. dla przystosowania odpowiednich dla Użytkownika reklam i komunikatów,
3. przechowywania informacji o wyświetleniu komunikatu o wykorzystywaniu ciasteczek.

Użytkownicy serwisu za pomocą opcji przeglądarki internetowej mogą w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików cookies, bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez użytkownika Serwisu przeglądarki internetowej. Zezwolenie na korzystanie z plików cookies, bądź niewyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że cookies będą zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu a Serwis będzie mógł uzyskiwać do nich dostęp. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, nie spowoduje natomiast braku możliwości przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie.

Scroll to Top